PŽ 7 - první den od 14:00 hod.

Datum konání: 
09.11.2017 - 12.11.2017
Místo konání: 
Brno, Vránova 28
Tekajen: