Mnoho lidí je nespokojených s vlastním životem, se vztahy s těmi, kteří patří do jejich života, se stavem společnosti, s jednáním politiků, s ekonomickou situací atd. Mnozí volají po změně, touží po ní, vidí její nezbytnost, ba snaží se ji i vyvolat či k ní nějakým způsobem přispět. Převážná většina z nich to však vidí tak, že je třeba, aby se změnili ONI, ať už tím myslí kohokoli. Jenomže i kdyby se všichni ti ONI v našich životech změnili, MY SAMI zůstaneme uzavření ve svých vlastních zvycích, způsobech, přesvědčeních, hodnotových systémech, utkvělých představách – zkrátka ve svých vlastních světech, které žádná změna, kterou udělají ONI, podstatně neovlivní. Jestliže chceme, aby náš život byl jiný, není tak důležité, aby se změnily podmínky, ve kterých žijeme, podstatně důležitější je, abychom změnili způsob, jak na tyto podmínky reagujeme. Změnit SEBE SAMA je podstatně důležitější než změnit svět okolo sebe. Ovšem změnit SEBE SAMA je těžší než říkat JIM, jak se mají změnit ONI. Je to dokonce mnohem, mnohem těžší. Ale je to také to jediné, co doopravdy funguje a co nakonec skutečně může vést k tomu, že se změní i ONI, a tedy i svět kolem nás. Principy života® se snaží najít cestu, jak změnit svůj život a své možnosti ve vztazích s okolním světem tím, že změníme SEBE SAMA.

imagebrowser image