Ing. Jan Vašek

Narodil jsem se v roce 1971. Po absolvování gymnázia jsem vystudoval chemii, kterou jsem se ale profesně nikdy dál nezabýval. Po ukončení studia jsem dlouhou dobu pracoval v médiích. V současné době pracuji v Centru duševního zdraví pro děti a adolescenty v Praze a vedle toho se věnuji koučování v Centru zvyšování psychické odolnosti.

Principy života jsem začal studovat již téměř před 20 lety. Tím hlavním důvodem byla moje nespokojenost s tím, jakou budoucnost mi nabízela naše společnost, jak se dívá na vztahy, jaké má priority, jaká nabízí řešení problémů. Vlastně jsem chtěl žít jiný život, než se mi do té doby nabízel. Z tohoto úhlu pohledu se pro mě Principy života staly významným mezníkem, a to především z toho důvodu, že mi ukázaly, že můj život nezáleží tolik na vnějších podmínkách, ale na tom, jak si dokážu svůj život zařídit a postarat se o něj. A že mohu vše ovlivnit mnohem víc, než jsem si do té doby dokázal představit.

V současné době žiji v Praze s manželkou Lucií, se kterou máme dva syny. Kromě nich mám z prvního manželství syna a dceru. S manželkou, která je také tekajenkou, společně učíme semináře PŽ a věnujeme se individuálním a párovým konzultacím.

---

IČO: 88360300

Místo konání seminářů: 
Praha
Telefon: 
728 382 721
email: 
vasek@principy.cz

Plánované semináře

Žádné plánované semináře nebyly nalezeny

Informativní přednášky pro veřejnost

Žádné přednášky pro veřejnost nebyly nalezeny

Setkání studentů