Jak probíhá základní výcvik

Základní výcvik se skládá ze seriálu čtrnácti seminářů, z nichž první tři jsou třídenní a další pak čtyřdenní. Mezi jednotlivými semináři je doporučený minimální odstup dva měsíce. Maximální přestávka není určena. Semináře je třeba absolvovat popořadě v logickém pořadí, protože na sebe vzájemně navazují. Studenti se přihlašují na jednotlivé semináře a nikoli na celý základní výcvik, takže mají možnost o způsobu i délce svého studia rozhodovat sami.

Základní strukturu každého semináře určují přednášky, které nabízejí možný úhel pohledu na některý princip, který se objevuje v našich životech. Toto nabízené hledisko je součástí filozofie Principy života, ale od studentů se neočekává, že ho přijmou tak, jak je podávané, ale předpokládá se, že bude východiskem jejich vlastního zamyšlení se nad daným tématem.

Po každé přednášce pak následuje "pojednání" – koučovaný dialog s partnerem. Studenti "pojednávají" ve dvojicích mezi sebou. V rámci pojednání vždy jeden provádí "revizi svého obrazu světa", což znamená, že se zamýšlí nad tím, jakou má z vlastního života zkušenost s tématy, o kterých byla řeč během přednášky. Druhý z dvojice ho v tomto procesu koučuje, což znamená, že se mu v této revizi svými otázkami snaží pomoci. Úkolem kouče není svého partnera někam vést, ale pouze pochopit jak on ve svém vlastním životě zachází s principem zmiňovaným v předešlé přednášce. Toto uspořádání je ve skutečnosti nesmírně prosté, můžeme říci, že je to jako kdyby si dva kamarádi povídali u šálku čaje. Nicméně ve spojení s tématy přednášek je značně účinné. Studenti jsou tak často vedeni k zamyšlení se nad tématy, o kterých nikdy nepřemýšleli nebo ne důkladně. Mnohdy tak dojdou k tomu, že vlastně fungují či lépe řečeno nefungují na základě předsudků či utkvělých představ, o kterých by si nikdy nemysleli, že by je mohli mít.

Nejnáročnější fází výcviku je však další fáze. Praktická životní filozofie by nebyla příliš praktická, kdyby člověk výsledky svého myšlení neaplikoval ve svém vlastním životě. To je někdy snadné a jde to vlastně samo, ale někdy to tak snadné není, protože je třeba provést spoustu změn.

Abyste si mohli lépe představit, jak výcvik probíhá, můžete si zde přečíst úryvek z první přednášky prvního semináře a s ním související zadání k prvnímu pojednání. Jedná se pouze o úryvek, před ním předcházejí ještě tři strany textu, takže v kontextu semináře dá vše ještě malinko jiný smysl.