Jaroslav Kobylinský

Zajímá mě kreativita ve všech podobách. Baví mě hudba
a výtvarné umění, hraju v kapele, napsal jsem Ohňovou kuchařku a vedu své grafické studio Kobra Design.

Principy jsem začal studovat, protože změny v životním postoji mé ženy zlepšující náš vztah mě přesvědčily o smyslu Principů života. To, že jsem se pustil do aktivit, které byly v minulosti mými sny, je také výsledkem mého studia, ochoty poznávat sebe sama, měnit to, co považuji za nefunkční a učit se novému.

Od absolvování brněnské SUPŠ v oboru malba jsem pracoval jako grafik v různých propagacích, také v Jihočeském divadle, ale jakmile to bylo (po roce 1989) možné, osamostatnil jsem se a živím se počítačovou grafikou.
Celý život jsem hledal nějakou smysluplnou filosofii, protože stav, ve kterém se nachází naše společnost, mě neuspokojuje. Prošel jsem obdobím hledání různých alternativ, ale žádná mi neposkytla uspokojivé odpovědi. Až při seznámení s Principy života mi došlo,
že je potřeba začít u sebe. Principy života vnímám jako systém bez dogmat, návodů
a pouček - jako skutečně praktickou filozofii, která mi odpovědi přináší, pokud jsem ochoten je hledat.

Mám dvě děti: dospělého syna s dvěma vnučkami a šestnáctiletou dceru. Narodil jsem se
v Brně v roce 1958. Má žena Jana je tekajenka, spolu připravujeme semináře, na kterých se chci učit vzájemné spolupráci.

 

Místo konání seminářů: 
Brno
Telefon: 
+420 777 790 035
email: 
kobylinsky@kobra.cz
Adresa: 
Kobližná 13, 602 00 Brno

Plánované semináře

Žádné plánované semináře nebyly nalezeny

Informativní přednášky pro veřejnost

Žádné přednášky pro veřejnost nebyly nalezeny

Setkání studentů